כלבת

 

 

טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/kalevet/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspxטיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 2017
תקנות הכלבת (חיסון) -תיקוןhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/kalevet/Pages/תקנות הכלבת (חיסון) -תיקון.aspxתקנות הכלבת (חיסון) -תיקון