צער בעלי חיים

​​

 

 

טיוטת נוהל כלביות – דיווח על תנועת כלבים בכלביות רשות ובארגונים למען בעלי חיים, להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/nohal-divuah-kalbiot-281020.aspxטיוטת נוהל כלביות – דיווח על תנועת כלבים בכלביות רשות ובארגונים למען בעלי חיים, להערות הציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hagana_baaley_haim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף - 2020
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקת בהמות בבתי מטבחיים), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hahzaka_batey_mitbahaim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקת בהמות בבתי מטבחיים), התש"ף - 2020
טיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hakamat_kalbiyot_2019_2020.aspxטיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020
טיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/ikur_serus_hatuley_rechov_2019.aspxטיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tuta_takanot_2017.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תנאי החזקה ואופן המתה של אפרוחים והשמדה של ביצי דגירה במדגריות), התשע"ז - 2017
טיוטת תקנות צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, (החזקת בהמות בבתי מטבחיים) התשע"ו, 2016 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tutot_batey_mitbahaim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, (החזקת בהמות בבתי מטבחיים) התשע"ו, 2016 - להערות הציבורתקנות צער בעלי חיים
טיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור - עד לתאריך 15.6.16https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_agalim_tuta_2016.aspxטיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור - עד לתאריך 15.6.16טיוטת תקנות החזקת עגלים להערות ציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון) התשע"ג - 2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tyotat_takanot_tikun.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון) התשע"ג - 2013
טיוטת תיקון תקנות צער בעלי חיים המשתתפים במופעיםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_baaley_haim.aspxטיוטת תיקון תקנות צער בעלי חיים המשתתפים במופעיםצער בעלי חיים המשתתפים במופעים
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tyotat_takanot_hahzakat_hazirim.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבורטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים, התשע"ג – 2013) להערות הציבור
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tuta_takanot_zaar_baaley_haim_2011.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א -2011 - להערות הציבורטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה), התשע"א
הצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים - טיוטא מיום 21/7/2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tikun_210711.aspxהצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים - טיוטא מיום 21/7/2011הצעת תיקון תקנות צער בעלי חיים
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע-2010https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_tzaar_baaley_haim_gidul_metilot.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע-2010תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול מטילות והחזקתן), התש"ע
טיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot2009.aspxטיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209טיוטת תקנות צבח החזקת מטילות להערות 241209
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot 2009.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התש"ע – 2009
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה - 2005https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot_ahzaka_250905.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה - 2005טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה), התשס"ה
פעולות השחתה בבעל חיים - הנחיותhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/peulot_hashhata_baaley_haim.aspxפעולות השחתה בבעל חיים - הנחיותפעולות השחתה בבעל חיים - הנחיות
המלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים 9-6-03https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hamlatzot_tzevah_hazirim.aspxהמלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים 9-6-03המלצות הוועדה לתקנות צבח-חזירים
תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903.aspxתקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903תקנות צבח-מניעת סבל בהמתה 170903
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hovalat_ofot_2011.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א-2011תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התשע"א
פרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/nohal_tmicha.aspxפרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 2017
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/takanot) kshira_klavim_tyuta_9 2 14.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014 - להערות הציבורתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) (תיקון), התשע"ד, 2014
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/tazkir_hok_kalevet.aspxתזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015תזכיר