צער בעלי חיים

​​כבכל שנה המשרד מבקש לפרסם נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב.
הנוהל המוצע לשנת 2019 כולל שינוי רק לעניין הניקוד שיינתן לרשויות המקומיות לפי המצב החברתי כלכלי שלהן בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הניקוד החדש יהיה:
  1. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 1-4 – 8 נקודות;
  2. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 5-7 – 2  נקודות;
  3. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 8-10 – 1 נקודות.
הערות (לעניין שינוי זה בלבד) יש לשלוח עד ליום 6.9.2019 לכתובת הדוא"ל Welfare@moag.gov.il


 

 

משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה
The Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical conditionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Spokesmanship and Publicity Department/publications/2020/Pages/horse_abuse.aspxThe Ministry of Agriculture has indicted a citizen who forced horses to work despite their dire physical condition
משרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/animal_abuse.aspxמשרד החקלאות הגיש ערעור על קולת העונש שגזר בית משפט השלום בבאר שבע על תושב אשקלון בגין עינוי והתעללות בבעלי חיים