צער בעלי חיים

​​כבכל שנה המשרד מבקש לפרסם נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב.
הנוהל המוצע לשנת 2019 כולל שינוי רק לעניין הניקוד שיינתן לרשויות המקומיות לפי המצב החברתי כלכלי שלהן בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הניקוד החדש יהיה:
  1. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 1-4 – 8 נקודות;
  2. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 5-7 – 2  נקודות;
  3. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 8-10 – 1 נקודות.
הערות (לעניין שינוי זה בלבד) יש לשלוח עד ליום 6.9.2019 לכתובת הדוא"ל Welfare@moag.gov.il


 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspxקול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה