צער בעלי חיים

​​כבכל שנה המשרד מבקש לפרסם נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב.
הנוהל המוצע לשנת 2019 כולל שינוי רק לעניין הניקוד שיינתן לרשויות המקומיות לפי המצב החברתי כלכלי שלהן בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הניקוד החדש יהיה:
  1. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 1-4 – 8 נקודות;
  2. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 5-7 – 2  נקודות;
  3. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 8-10 – 1 נקודות.
הערות (לעניין שינוי זה בלבד) יש לשלוח עד ליום 6.9.2019 לכתובת הדוא"ל Welfare@moag.gov.il


 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
תוך 24 שעות: מפקחי משרד החקלאות חילצו 7 כלבים שסבלו מהזנחהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Pomeranian_Dogs_rescue.aspx תוך 24 שעות: מפקחי משרד החקלאות חילצו 7 כלבים שסבלו מהזנחה
משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/forgetting_animals.aspx משרד החקלאות: גם את בעלי החיים לא משאירים ברכב לבד