צער בעלי חיים

​​כבכל שנה המשרד מבקש לפרסם נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב.
הנוהל המוצע לשנת 2019 כולל שינוי רק לעניין הניקוד שיינתן לרשויות המקומיות לפי המצב החברתי כלכלי שלהן בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הניקוד החדש יהיה:
  1. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 1-4 – 8 נקודות;
  2. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 5-7 – 2  נקודות;
  3. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 8-10 – 1 נקודות.
הערות (לעניין שינוי זה בלבד) יש לשלוח עד ליום 6.9.2019 לכתובת הדוא"ל Welfare@moag.gov.il


 

 

אין לצרוך מזון לחיות מחמד מהמותג "ספורט-מיקס"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/recall.aspxאין לצרוך מזון לחיות מחמד מהמותג "ספורט-מיקס"
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pirate_dog_breeding.aspxחשיפה לאור יום: מפקחי משרד החקלאות חילצו כ-90 כלבים שהוחזקו בבית הרבעה פיראטי במושב במועצה האזורית גלבועבמקום הוחזקו כלבים ששוויים הוא עשרות אלפי שקלים ● החשד: בעלי המקום הרביע את הכלבים במטרה להרוויח על כל כלב ● המקום היה מלוכלך והתנאים בהם הוחזקו הכלבים היו מחפירים