צער בעלי חיים

​​כבכל שנה המשרד מבקש לפרסם נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב.
הנוהל המוצע לשנת 2019 כולל שינוי רק לעניין הניקוד שיינתן לרשויות המקומיות לפי המצב החברתי כלכלי שלהן בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הניקוד החדש יהיה:
  1. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 1-4 – 8 נקודות;
  2. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 5-7 – 2  נקודות;
  3. רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס באשכולות 8-10 – 1 נקודות.
הערות (לעניין שינוי זה בלבד) יש לשלוח עד ליום 6.9.2019 לכתובת הדוא"ל Welfare@moag.gov.il


 

 

טיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hakamat_kalbiyot_2019_2020.aspxטיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020
ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושאים שונים - 4.4.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/vaada_baaley_haim_4-4-19.aspxפרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושאים שונים - 4.4.19