תמונות השקת פרויקט תאומות TWINNING KVI בשירותים הווטרינריים


צוות TWINNING שירותים ווטרינריים ישראל - האיחוד האירופי


הגברת אינגה נוארדאוסקין - נספחת, ראש מדור מבצעים, משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל; ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; פרופ' תומס ג. מטנלייטר, מנהל הפרוייקט מטעם המדינות החברות; ד"ר מישל בלאיש, מנהל המכון הוטרינרי ע"ש קימרון; מר סבסטיאן לוריון, נספח, EIDHR ותכנית התאומוּת; ד"ר שמעון פרק, רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות, השו"ט.


(משמאל לימין) מר יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר; מר לארס פאבורג-אנדרסן, ראש משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל; ד"ר מריה פלקסברט


(משמאל לימין) פרופ' תומס ג. מטנלייטר, מנהל הפרוייקט מטעם המדינות החברות; ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה