טקס נעילת הפרויקט - Closing Ceremony

הודעה לעיתונות בנושא טקס נעילת הפרוייקט:


פרויקט ה-Twinning, במימון האיחוד האירופי המתמקד בווטרינריה, בדגש על נושאי בריאות בעלי חיים, יגיע החודש לסיומו .לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר: ״הפרויקט המשותף עם האיחוד האירופי בתחום הווטרינריה הביא להישגים רבים, שהמרכזי בהם הוא שיפור בריאות בעלי החיים בישראל שצפוי לשפר את בריאות הצרכנים הישראלים."


הפרויקט, במסגרתו עבדו השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לצד מומחים מאגף בריאות בעלי חיים במשרד הבריאות של איטליה, התמקד בבניית יכולות, בארגון מחדש ובחקיקה בכל נושאי בריאות בעלי החיים בישראל, ונגזרה מהגישה המשולבת של האיחוד האירופי, "מהמשק לצלחת". לאחר קרוב לשנתיים של עבודה משותפת של צוותים קבועים מאיטליה ומישראל, כמו גם מומחים שהובאו לטווח הקצר, הוצגו היום תוצאות הפרויקט בטקס נעילה שנערך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בבית דגן.


מזון בעלי חיים בטוח לשימוש הוא המפתח למניעת מחלות בבעלי חיים, כדוגמת "מחלת הפרה המשוגעת", היכולה לעבור גם לשרשרת המזון של בני האדם. אחת ממטרות הפרויקט הייתה להוציא אל הפועל רפורמה בטיפול במזון בעלי חיים בישראל. במסגרת הפרויקט סופק משוב עבור הנוסח של חוק מזון בעלי החיים החדש שכבר עבר בקריאה ראשונה בכנסת. נוסח גם קובץ תקנות חדש המבוסס על חקיקה מהאיחוד האירופי. תכניות למחלקה חדשה למזון בעלי חיים בתוך השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות הוכנו אף הן, כמו גם נהלים לרישום המפעלים המייצרים מזון לבעלי חיים. לבסוף עוצב בסיס נתונים לאומי של יצרני מזון לבעלי חיים. מפקחים ואנשי צוות בשירותים הווטרינרים קיבלו הכשרה בחקיקה החדשה והוכנו חומרי הסברה עבור חקלאים ויצרני מזון לבעלי חיים.


נושאים אחרים שהפרויקט התמקד בהם היו בריאות בעלי חיים ורווחת בעלי חיים; רווחת בעלי חיים היא נושא שבו ישראל רצתה שחוקיה יהיו קרובים לחוקי האיחוד האירופי. ראשית, החקיקה בעניין רווחת בעלי חיים בישראל הושוותה לחקיקה באיחוד האירופי, ולאחר מכן נוסחו הנחיות שמטרתן להפחית את השוני. זאת ועוד, הוכנו תוכניות למחלקת חזירים חדשה בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות. הדבר ישפר את הבקרה הווטרינרית על כ- 200 אלף חזירים הנשחטים בישראל בשנה, ובכך יעזור למנוע העברת מחלות, כדוגמת סלמונלה, לבני אדם, וישפר את תנאי חייהם של חזירים המגודלים בישראל. גם בנושא זה נערכו קורסים לאנשי הצוות של השירותים הווטרינרים וליצרנים, הוכן חומר הסברה בנושא רווחת בעלי חיים, וכן מדריך לחקלאות בעלי חיים.


הפרויקט ארך עשרים חודשים והוא מומן על ידי האיחוד האירופי בהיקף של 950 אלף אירו. פרויקטים מסוג זה הם אחד הכלים שהאיחוד האירופי משתמש בהם ביחסיו עם ישראל במסגרת מדיניות השכנות האירופית (European Neighbourhood Policy). עוד פרויקט Twinning המערב את משרד החקלאות והעוסק בפיתוח הכפר נמצא בעיצומו כעת.


בין הדוברים בטקס הנעילה שהתקיים היום: סמנכ"ל סחר חוץ במשרד החקלאות, איציק בן-דוד, שגריר איטליה, Francesco Maria Talo' וממלאת מקום השגריר מטעם משלחת האיחוד האירופי לישראל, Sandra De Waele


איש קשר: דייוויד קריס, טל': 054-2240772A "twinning" project focussing on Israel's veterinary inspection authorities in the fields of animal health and livestock production comes to an end this month. Minister of Agriculture Yair Shamir: "The joint veterinary project with the European Union has led to numerous achievements, in particular healthier livestock in Israel which is expected to improve the health of Israeli consumers."


The project, which twinned the Veterinary Service and Animal Health Department (IVSAH) at the Ministry of Agriculture and Rural Development with experts from the animal health wing of the Italian Ministry of Health, focussed on capacity building, re-organization and legislation and was guided by the EU's integrated "from farm to fork" approach. After nearly two years of joint work involving permanent Italian and Israeli teams as well as short term experts, the results of the project were presented today at a closing ceremony held at the ministry in Beit Dagan.


Safe animal feed is key to the prevention of diseases in livestock, such as BSE or "mad cow disease", which can also be transmitted into the human food chain. One of the aims of the project was to carry out a major reform in the treatment of animal feed in Israel. In the framework of the project, input was provided for the text of the new Israeli animal feed law that has already passed its first reading in the Knesset. A new set of regulations based on EU legislation were also drafted. Plans for a new animal feed department inside the IVSAH were also prepared, as were procedures for the registration of factories producing animal feed. Finally, a national data base for animal feed producers was designed, IVSAH staff and inspectors were trained on the new legislation and an information campaign targeting feed producers and farmers was developed


Other focal points of the project were animal health and animal welfare, the latter being an area in which Israel wanted to approximate its legislation to that in the EU. First, animal welfare legislation in Israel was compared with EU legislation and then guidelines on animal welfare were drafted to reduce disparities. Moreover, plans were prepared for a new swine department in the IVSAH. This will improve the veterinary control over some 200,000 swine slaughtered annually in Israel, thereby helping to prevent the transfer of diseases such as salmonella to humans and improving living conditions for swine grown for meat production. Here too, training courses for IVSAH staff and producers were held, information campaigns on animal welfare were prepared as was a manual on animal husbandry.


The 20 month project was funded by the European Union with budget of 950,000 euros. Twinning projects are one of the tools employed by the European Union in its relations with Israel in the framework of European Neighbourhood Policy. Another twinning project involving the ministry of agriculture and dealing with rural development is currently underway.


Among the speakers at today's closing ceremony were: Deputy Director for Foreign Trade at the Ministry of Agriculture Yitzhak Ben David; Ambassador of Italy, Francesco Maria Talo' and Chargé d'affaires of the EU Delegation to the State of Israel, Sandra De Waele.


Press contact: David Kriss: 054-2240772