פרסומים - publications

 

 

אודות פרויקט תאומות (Twinning) של האיחוד האירופי - חיזוק יכולות האבחון הווטרינרי בישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/EU SIVIA TWINNING/publication/Pages/about_Twinning.aspxאודות פרויקט תאומות (Twinning) של האיחוד האירופי - חיזוק יכולות האבחון הווטרינרי בישראלאודות פרויקט תאומות (Twinning) של האיחוד האירופי