מניעה, פיקוח וביעור מחלות בעלי חיים ומחלות זואונוטיות (המועברות לאדם)

​​​​​​​​​