ספגת המוח בבקר

מחלת ספגת המוח בבקר (Bovine Spongiform Encephalopathy), הידועה גם כמחלת 'הפרה המשוגעת', אובחנה לראשונה באנגליה בשנת 1986, ועד למחצית שנת 2002 נתגלתה ביותר מ- 180,000 פרות ברחבי העולם.
מחלת ספגת המוח משתייכת לקבוצת מחלות ספוגיות של המוח הפוגעת בבקר בבעלי חיים ומועברת גם לבני האדם, בהם היא באה לידי ביטוי במחלות כגון: קרויצפלד יעקב (CJD), סינדרום של גרשטמן-שטראוסלר (GSS) וקורו (Kuru).

אבחון המחלה

האבחון נעשה לאחר מות בעל החיים, כאשר נבחן מקטע מסויים ממוח הפרה (מאזור המוח המאורך הקרוי אובקס - Obex, בו על פי המחקרים שנעשו, נמצא הריכוז הגבוה ביותר של הגורם PrPbse)

 


דגימת מוח פרה נגועה בספגת המוח (BSE)


קיימות שלוש שיטות לאבחון המחלה  

1. שיטה היסטופתולוגית
2. שיטה אימונולוגית
3. שיטה אימונוהיסטוכימית

עקב דרישה גוברת לאבחון מהיר ככל האפשר, פותחה השיטה האימונולוגית בעזרת ערכות בדיקה ל-  BSE בשוויץ ובגרמניה. תהליך הבדיקה נמשך  בין 8-12 שעות.
השיטה מתבססת על עיכול של PrPc בעזרת האנזים PK (פרוטאינז K), וה- PrPres  או PrPbse נשמר  ובא לידי ביטוי בהרצה על ג'לים מתאימים. 

צילום מקרוסקופי של תאי בקר נגועים ב- BSE 


צילום מקרוסקופי של תאי בקר נגועים ב-BSE


תוצאת בדיקה זו מגובה על ידי  בדיקה אימונוהיסטוכימית המתבססת על קשירה של נוגדן מונוקלונלי ספציפי לחלבון הפגום והופעת גרנולות צבועות באדום או חום כהה באזורים בהם יש ריכוז של החלבון הפגום (PrPres או PrPbse  או   . (PrPsc
הבדיקה ההיסטופתולוגית מגלה שינויים אופייניים בניאורונים או בניאורופיל בהם מופיעות  ווקואולות, כך שבמיקרוסקופ אור רגיל בחתך היסטולוגי יראה מופע ספוגי  ומכאן נגזר  השם "ספגת המוח".

בדיקות במכון הווטרינרי

כל פרה שגילה מעל ל-48 חודשים שתשחט בבתי המטבחיים, מוחה יבדק בשיטה אימונולוגית (הבדיקה תגובה על ידי שתי השיטות הנוספות היסטופתולוגיה ואימונוהיסטוכמיה. 

דרכי מניעת התפשטות מחלת ספגת הבקר

- בדיקת כל ראשי הבקר הנשחט בגיל של מעל 48 חדשים לנוכחות גורם המחלה לפני שחרור הבשר למאכל אדם. 
- הרחקת והשמדת אברי הפנים (מוח, גולגולת, חוט שדרה, שקדים, מעי) של הבקר הנשחט מגיל 15 חודשים ומעלה. 
- החמרת השליטה בתנועת בעלי חיים.

ספגת המוח בבקר - מידע אפידמיולוגי

למידע נוסף אודות ספגת המוח בבקר

בדיקות BSE לפי מקור הבקר וקבוצת הגיל

מקרה ראשון של ספגת המוח בבקר בישראל

מדיניות השירותים הווטרינריים לעניין מעלי גירה ומוצריהם בנושא ספגת המוח בבקר

פרה