פרסומים

 

 

ספגת המוח בבקר (BSE) - מדיניות השירותים הווטרינריים לעניין מעלי גירה ומוצריהםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2011/Pages/BSE.aspxספגת המוח בבקר (BSE) - מדיניות השירותים הווטרינריים לעניין מעלי גירה ומוצריהםספגת המוח בבקר (BSE)
אודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/bes_1996.aspxאודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)ספגת המוח
מן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_1996.aspxמן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)מן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)