פרסומים

 

 

ספגת המוח בבקר (BSE) - מדיניות השירותים הווטרינריים לעניין מעלי גירה ומוצריהםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2011/Pages/BSE.aspxספגת המוח בבקר (BSE) - מדיניות השירותים הווטרינריים לעניין מעלי גירה ומוצריהםספגת המוח בבקר (BSE)
אודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/bes_1996.aspxאודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)ספגת המוח
אודות מחלת ספגת המוח בבקר - ירחון השירותים הווטרינריים (יוני-יולי, 2002)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE.aspxאודות מחלת ספגת המוח בבקר - ירחון השירותים הווטרינריים (יוני-יולי, 2002)ספגת המוח בבקר