פרסומים

 

 

אודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/bes_1996.aspxאודות מחלת ספגת המוח - ירחון וטרינרי (אפריל, 1996)ספגת המוח
אודות מחלת ספגת המוח בבקר - ירחון השירותים הווטרינריים (יוני-יולי, 2002)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE.aspxאודות מחלת ספגת המוח בבקר - ירחון השירותים הווטרינריים (יוני-יולי, 2002)ספגת המוח בבקר
מן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_1996.aspxמן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)מן העתונות אודות ספגת המוח בעולם (1996)
ספגת המוח בבקר - מתוך ירחון השירותים הווטרינריים (יוני, 1998)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_1998.aspxספגת המוח בבקר - מתוך ירחון השירותים הווטרינריים (יוני, 1998)ספגת המוח בבקר
סיכום ישיבת הנהלת שו"ט בנושא ספגת המוח בבקר - 14.12.10https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/bse_2010.aspxסיכום ישיבת הנהלת שו"ט בנושא ספגת המוח בבקר - 14.12.10ספגת המוח בבקר
ההיסטוריה של מחלת ספגת המוח בישראל - 13.1.10https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/bse_history.aspxההיסטוריה של מחלת ספגת המוח בישראל - 13.1.10ההיסטוריה של מחלת ספגת המוח בישראל
מידע למגדל הבקר אודות ספגת המוח בבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_megadlim.aspxמידע למגדל הבקר אודות ספגת המוח בבקרמידע למגדל הבקר אודות ספגת המוח בבקר
תגובה מן העתונות על אירוע ה-BSE בישראל (2002)https://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_news.aspxתגובה מן העתונות על אירוע ה-BSE בישראל (2002)BSE
מחלת ספגת המוח בבריטניה - סקירה כרונולוגיתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/bsp/pirsumim/Pages/BSE_skira.aspxמחלת ספגת המוח בבריטניה - סקירה כרונולוגיתספגת המוח בבריטניה