​בישראל, כל כלב מגיל 3 חודשים חייב בחיסון שנתי נגד כלבת. החוק מתיר יציאת כלבים מחוץ לבתיהם רק כאשר הם מובלים ברצועה. בהתאם להרשאת החוק, ניתן להשמיד כל כלב המתהלך חופשי ברשות הרבים, גם אם הוא מחוסן, לכאורה.

קיימת מדיניות של דילול אוכלוסיות טורפי בר ובקרה על מספר טורפי בר המשמשים מאגר לנגיף הכלבת. כמו כן נעשים ניסיונות בחיסון נגד כלבת של חיות בר על ידי פיזור פיתיונות המכילים תרכיב.

תצפית על בעל חיים שנשך

התצפית נועדה לקבוע אם בעל החיים שנשך, אמנם נגוע בכלבת. כלבים וחתולים מובאים למאורת בידוד לצורך הסתכלות, למשך 10 ימים מיום ההסגרה. במידה ובעל החיים מראה סימנים קליניים של המחלה או מת במהלך עשרת הימים, מוחו נבדק בקפידה לאיתור הימצאות נגיף הכלבת. בידוד בעלי חיים לצורך תצפית מחייב קיומם של תנאי בטיחות מרביים, מכיוון שחיה שוטה מסוגלת לפרוץ בכוח רב כל גדר ומחסום ולרוץ בטירוף למרחקים ארוכים תוך נשיכה ותקיפה של כל מי שניקלע בדרכה. אי לכך אין החוק מתיר ביצוע תצפית כלבת בבית, אלא רק במסגרת מאורות התצפית הרשמיות.


דרכי ההתגוננות מפני מחלת הכלבת

נגיף הכלבת מצוי בבלוטות הרוק של החיה הנגועה בכלבת. על ידי נשיכה, מועבר הרוק לפצע שנוצר. לאחר מכן הנגיף נע באיטיות לאורך מערכת העצבים ועושה דרכו אל המוח.

כאשר הוא מגיע למוח, הנגיף גורם להופעת סימני מחלה המסתיימת במוות תוך ימים ספורים.

מרגע ההדבקה ועד לפריצת המחלה והופעת הסימנים הקליניים, עשויה לחלוף תקופה ממושכת, ממספר שבועות ועד למספר חודשים. תקופה זו ("תקופת הדגירה"), מנוצלת למתן סדרת זריקות חיסון המגינות מפני המשך התפתחותה של המחלה.

החיסון האוראלי של חיות בר נגד מחלת הכלבת בישראל

העלייה בשכיחות מחלת הכלבת בארץ הגיעה לשיא בשנים 1996-1998 במהלכן אף נפטרו שלושה בני אדם ממחלה זו - לראשונה אחר כ- 30 שנים ללא תמותה. בשנת 2003 נפטרה מכלבת אישה נוספת שננשכה על ידי חתול באזור ירוחם.

על פי נתוני משרד הבריאות, בשנת 1997 הגיעו ההוצאות הישירות שנבעו מטיפול בבני אדם לאחר חשיפה, לכ- 16 מיליון ₪.

עובדות אלה וההשלכות הכלכליות על המשק החקלאי עמדו בפני ועדת הכלכלה של הכנסת שהחליטה בישיבתה בתאריך 6.10.1998 על הקמת מטה לאומי למאבק בכלבת.

במטה מיוצגים משרדי הבריאות, החקלאות, איכות הסביבה, הביטחון, הפנים, החינוך והאוצר בשיתוף נציגי השלטון המקומי וצה"ל. המלצתו העיקרית של המטה הייתה להתחיל בפרויקט חיסון אוראלי של חיות בר כמקובל ברוב ארצות אירופה וצפון אמריקה. השלב הראשון במימוש פרויקט זה הוא בדיקת היתכנות השימוש בשיטת החיסון האוראלי לחיסון תנים ושועלים בישראל. העבודה נחלקה לשניים – חלק אחד בוצע בשבי ואילו השני בשדה. בבדיקה בשבי נמצאו שני סוגי התרכיבים שנבדקו כיעילים לחיסון תנים כנגד הכלבת. לאור תוצאות עבודות בחו"ל, ניתן היה לוותר על בדיקת היעילות בחיסון שועלים.

בניסוי השדה שנערך בשנת 1998 באזור כרמיאל בשטח של כ- 450 קמ"ר, נמצא כי השימוש בשיטה זו לחיסון אוכלוסיות השועלים והתנים, מאפשר לחסן שיעור אוכלוסייה ברמה המקובלת כמספיקה לעצירת התפרצות המחלה. שכיחות מקרי הכלבת באזור הניסוי ירדה מכ- 30 מקרים בשנת 1998 לאפס ומאז 1999 ועד 2003 לא נתגלו באזור אף מקרה נוסף של כלבת. לאור התוצאות החיוביות הורחב תחילה אזור החיסון לכ- 5000 קמ"ר הכוללים את שטחה הצפוני של המדינה מגבול הצפון והגולן ועד למרכז. הירידה בשכיחות מקרי הכלבת הצביעה על יעילות השיטה אף אחר הרחבת האזור. מנגד הופיעו התפרצויות כלבת באזורי המרכז והדרום שלא חוסנו. עקב כך התקבלה בשנת 2002 החלטת ממשלה על מימון הפרויקט והרחבת היקפו. תקציב הפרויקט עומד על 6.3 מיליון ₪ לשנה המוקצים למשך שלוש שנים 2003-2005. היקף הפרויקט הורחב ובשנת 2005 הגיע למעלה מ- 15,000 קמ"ר.

לאור הצלחת הפרויקט, שגרם לירידת נגיעות מקרי כלבת בחיות בר, הורחבו בשנת 2006 שטחי הפיזור ל- 20,000 קמ"ר, הכוללים גם את שטחי הרש"פ ביו"ש.