מחלות דבורים

מספר הכוורות בישראל לא השתנה משמעותית בעשור האחרון ומסתכם בכ- 100,000 כוורות. במועצת הדבש רשומים כ- 90,000 כוורות, 513 מגדלי דבורים וכ- 6,550 נקודות מרעה ונדידה. ייצור הדבש המקומי הסתכם בשנה זו בכ- 2,500 טון. כ- 80,000 כוורות שימשו, במשך השנה, בשרות האבקה.
להלן מידע אודות מחלות דבורים בשנת 2011

מחלות הוולד בדבורים


מחלת ריקבון הוולד האמריקאי
מחלה זו אובחנה בישראל, אולם אינה גורמת לנזקים כלכליים ונפיצותה נמצאת במעקב תמידי. ניתן דגש רב לפעילות סניטציה וטיפול מונע באמצעות טטרהציקלין בהתאם להנחיות.

מחלת רקבון הוולד האירופאי
לא דווח על התפרצויות בשנת 2011.

מחלת הוולד הגירי
בשנת 2011 נצפתה המחלה במספר מכוורות ברמת נגיעות נמוכה. לא נתקבלו דיווחים על נזק כלכלי משמעותי.

מחלות דבורים בוגרות

מחלת הנוזמה
הבדיקות המועטות אשר בוצעו השנה במכון הווטרינרי, אינן משקפות את רמת הנגיעות האמיתית הארצית, היות ומדריכי שה"מ הודרכו כיצד לאבחן אותה ישירות בשדה. 600 ק"ג של התכשיר פומאגילין יובאו ארצה לצורך טיפול מניעתי נגד מחלה זו, דבר המצביע על טיפול בכ- 50,000 כוורות.

במהלך השנה נבדקו כ- 1,500 דגימות למחלת הנוזמה וזאת במסגרת מחקר משותף עם חוקרים משה"מ דבורים ומינהל המחקר החקלאי להבנת סיבות העלמות הדבורים בישראל.

אקרית הוורואה
טפיל זה הוא המזיק העיקרי של דבורת הדבש כיום בארץ, והדברתו מחייבת שימוש שנתי שוטף בתכשירי הדברה כימיים.
הדרך היחידה להתמודדות עם מחלה זו היא ניהול ממשק הדברה מאורגן. ממשק זה מחייב שימוש מושכל בתכשירי ההדברה הכימיים, תוך חיפוש מתמיד של חלופות אחרות. 
תוכנית ההדברה הארצית, בה שולב התכשיר "צ'קמייט", בוצעה גם השנה. התכשיר הופץ בכ- 80% מהכוורות בארץ. במסגרת מעקב רב-שנתי מתמיד (1,000 כוורות באזורים שונים) נמצא כי במספר מכוורות נגלתה ירידה ביעילות ההדברה של התכשיר. בבחינה נוספת מעמיקה נמצא כי ברוב המכוורות התכשיר הינו עדיין התכשיר היעיל ביותר. באתרים בהם היעילות הייתה נמוכה, שולב טיפול נוסף של עישון באמיטרז במהלך החלפת מלכות כאשר כמות הוולדות מינימלית. לקראת עונת 2012 נמצאה רמת וורואה נמוכה בכל המכוורות. מתבצעים ניסיונות לאתר תחליפים לצ'קמייט.

תמותת דבורים בוגרות
במהלך חודשי האביב נצפתה תמותת מתמשכת של דבורים בוגרות בדומה לזו של השנים הקודמות. במספר מכוורות הייתה תמותה משמעותית של דבורים בוגרות שנעה בין 20% – 90% בקבוצות מסוימות. נבדקו אפשרויות של הרעלה ופגיעה נגיפית. ברוב המקרים נמצא נגיף "שיתוק כרוני" (CPV) ו"שיתוק אקוטי" (ABPV). בדיקות מעמיקות של התופעה נלמדות במסגרת תוכניות מחקר משותפות עם שה"מ דבורים ומינהל המחקר החקלאי.

למידע נוסף - 
בריאות דבורים בישראל 
אתר מועצת הדבש

דבורה