מחלות עופות

נתונים אודות אירועי התפרצויות מחלות עופות בישראל בשנת 2013 

שפעת העופות שמחייבת דיווח (NAI):

בשנת 2013 לא אובחנו מקרים של המחלה המחייבת דיווח לגורמים הבינלאומיים. מדובר בשני הזנים H5 ו – H7 , הן בצורתם האלימה (HPAI) והן בצורה הפחות אלימה (LPAI) או בכל נגיף שפעת אלים אחר.

מחלת הניוקסל:

בשנת 2013 חלה ירידה משמעותית במספר התפרצויות של מחלת הניוקסל ודווח על 42 מקרים בלבד. 
נגיפי ניוקסל זוהו בכל השלוחות מלבד בשלוחת ההודים לרבייה. מאפייני התחלואה מפורטים בפירוט בהמשך.

ברונכיטיס מדבקת:

בשנת 2013 נצפתה עליה במספר אבחוני נגיף ברונכיטיס מדבקתIBV) ). 189 אבחונים היו בשלוחת  הפטם, 16 ברבייה כבדה ו- 9 בשלוחת ההטלה. מתוך 189 האבחונים בתרנגולות פיטום, 87.3%(165) אירעו בגילים 4-6 שבועות.

בקרב הבידודים שסווגו, זן Var2 נמצא השכיח ביותר. ראוי לציין שלא בוצעה הבחנה מבדלת בין זיהוי נגיף שדה לנגיף התרכיב.

דלקת מדבקת של הבורסה (גמבורו):

בשנת 2013 היו שתי אבחנות של דלקת מדבקת של הבורסה, שתיהן בלהקות פיטום באזור הצפון.

מספר האירועים המדווחים מבוסס על סימנים שנצפו בנתיחות שלאחר המוות. המחלה הזאת שבשנות ה- 80 של המאה הקודמת פגעה באלפי להקות לפני שהתחילו לחסן, כמעט נעלמה ממשק העופות בישראל.

לרינגוטרכאיטיס:

בשנת 2113 נרשמו 4 מקרים של לרינגוטרכאיטיס, כולם מלהקות מחוסנות. יש לציין ששיטות האבחון הקיימות בישראל אינן יכולות להבדיל בין נגיף תרכיב, נגיף תרכיב שחזר לאלימות ונגיף שדה. בטבלת האירועים בהמשך מדווחים שיטת הבדיקה והיסטוריית החיסונים.

מארק:

ב- 2113 דווחו 15 מקרים של מחלת המארק, ירידה של 50% לעומת שנת 2012 . כל המקרים נרשמו בשלוחת ההטלה.

מיקופלסמה בלהקות רביה:

בשנת 2013 אובחן מיקופלסמה גליספטיקום בשתי להקות רבייה כבדה. מיקופלסמה סינוביה אובחן בארבע להקות רבייה של הודים.

פסטרלה מולטוצידה:

בשנת 2013 דווח על 19 להקות שבודד מהם חיידק, ירידה במספר הבידודים לעומת 2012.

17 בידודים דווחו בלהקות פיטום הודים (89.5%). סיווג הבידודים נמשך בשיטה הקלאסית של הדלסטון.

אבעבועות:

השנה אובחנו 4 מקרי אבעבועות. 3 בידודים בשלוחת הטלה ובידוד נוסף בלהקת רבייה כבדה.

אורניטובקטריום רינוטרכאלה ORT

השנה בודד החיידק מ- 72 להקות, מספר הבידודים הנמוך ביותר בעשור האחרון. מחצית – מהבידודים דווחו בתרנגולי הודו, 97% מתוכם בהודו לפיטום. בקרב להקות התרנגולות 50% מהבידודים היו במטילות, 33.3% בפיטום ו 16.7% בשלוחת הרבייה הכבדה. לא בודד החיידק - בשלוחת הרבייה הקלה. סרוטיפ M היה השכיח ביותר שבודד וסווג.

אינפלואנזה (שפעת העופות H9N2):

בשנת 2113 נרשמו 94 בידודי נגיף או זיהוי ב – PCR של נגיף שפעת מסוג H9 . מספר הבידודים הנמוך ביותר מאז 2007 . נוכחות הנגיף נרשמה בלהקות ב 64 ישובים שונים. 66% מהבידודים היו בלהקות של תרנגולות פיטום, 12.8% מהבידודים בלהקות הטלה, אחוז דומה בלהקות רביה כבדה ו 7.4% בלהקות הודו לפיטום. שיעור המקרים הגבוה ביותר, בשלוחות עבורן ניתן לחשב שיעור זה, נמצא בלהקות רבייה כבדה (4.8%).

דלקת מח נגיפית של תרנגולי הודו:

בשנת 2013 אובחן מקרה אחד של דלקת מח נגיפית בהודים.

דלקת מח נגיפית של תרנגולות:

בשנת 2013 אובחנו 9 מקרי דלקת מח נגיפית בתרנגולות.

מיימת:

השנה נרשמו 337 ארועי מיימת ב-159 ישובים שונים. מספר אבחונים זה גדול במקצת ממספר האבחונים בשנת 2012, אך עדיין נמוך משמעותית ממספר האבחונים בשנים 2004-2010.

ניוון מדבק:

בשנת 2013 , לא אובחן ניוון מדבק. משנת 2007 לא אובחן אף מקרה בישראל.

סלמונלה:

ב- 2013 מכל השלוחות נרשמו סה"כ 443 להקות עם בידוד סלמונלה ב 215 ישובים שונים. ממשיכה מגמת הירידה הרב שנתית במספר האבחונים.

סלמונלה טיפימוריום:

בשנת 2013 לא בודד חיידק סלמונלה טיפימוריום.

סלמונלה אנטריטידיס:

בשנת 2013 לא בודד חיידק סלמונלה אנטריטידיס.

פראמיקסו  2  (יוקאיפה):

בשנת 2013 לא היו בידודים של PMV2 Yucaipa.

למידע מורחב בנושא עופות
למידע מורחב בנושא מחלות עופות

מחלות עופות