מדינת ישראל נמצאת באזור אנדמי למחלת הפה והטלפיים. על מנת להחזיק משק בקר וצאן מודרני יש צורך לנקוט בכל האמצעים למניעת המחלה. האמצעי היעיל ביותר הוא חיסון מונע ולכן מחילים מדיניות חיסון קבועה, גם בשנים שאין התפרצות מחלה. החיסון מתבצע על ידי השירותים הווטרינריים בהתאם לתכנית חיסונים קבועה.

 
הפעולות שנוקטים השירותים הווטרינריים בעת התפרצות המחלה:  

 • ​הטלת הסגר מוחלט על מוקדי המחלה
 • הטלת מגבלות תנועה על המשקים שברדיוס ההסגר
 • טיפול במוצרים מן החי שמקורם בישובי ההסגר בהתאם להנחיות הבין-לאומיות
 • העברת מעלי-גירה לשחיטה אך ורק לבתי מטבחיים מאושרים ואשר נמצאים בטווח רדיוס ההסגר או בקרבתו
 • הנחיית הישובים, מרכזי המזון, בתי המטבחיים והמחלבות לנקות ולחטא רכבים, להפעיל בורות טבילה או לרסס גלגלי הרכבים הנכנסים והיוצאים מתחומם
 • ביצוע חיסוני דחף במוקדים, ברדיוס ההסגר וברצועה של 10 ק"מ המקבילה לגבולות המדינה ולתחום הרש"פ
 • הגברת האכיפה של יחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי)
 • הטמנת פסדים באתר, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה
 • בדיקת אוכלוסיית חיות הבר, בתיאום עם רשות הטבע והגנים
 • התחקות אחר תנועת רכבים​
 • יידוע כל הגורמים הנוגעים בדבר