​סקרייפי (Scrapie) היא מחלה עצבית-ניוונית מדבקת בכבשים ועיזים, המאופיינת בשינויים ספוגיים במערכת העצבים המרכזית של בעלי החיים וגורמת בסופו של דבר למוות. המחלה מוכרת בעולם מעל מאתיים וחמישים שנה.


סקרייפי - מידע אפידמיולוגי

מידע על מחלת סקרייפי