מחלת הסקרייפי היא מחלה עצבית-ניוונית מדבקת בכבשים ועיזים, המאופיינת בשינויים ספוגיים במערכת העצבים המרכזית של בעלי החיים וגורמת בסופו של דבר למות בעל החיים. המחלה מוכרת בעולם מעל מאתיים וחמישים שנים.


מחולל המחלה

מחלת הסקרייפי משתייכת לקבוצות המחלות הספוגיות ה- TSE (המוכרת כמחלת קרויצפלד יעקב (CJD) באדם ומחלת ספגת המוח BSE)) בבקר הנגרמות ע"י גורם מדבק (פריון). הגורם המדבק הינו בעל עמידות גבוה לתנאים פיזיקליים וכימיים.

צילום מיקרוסקופי של פגיעה ברקמת המוח בעקבות מחלת הסקרייפי

צילום מיקרוסקופי של פגיעה ברקמת המוח בעקבות מחלת הסקרייפי

תפוצת המחלה בעולם

המחלה אנדמית בחלקים נרחבים בעולם. המקרים היחידים שאובחנו בישראל בעבר היו בשנים 1993 ו- 1996, בשנת 2002 בכפר כמה ובבצת שבאזור הגליל התחתון, ובפברואר שנת 2007 במעוואיה שבוואדי ערה, מאז ועד היום אובחנו בישראל עוד מספר עדרים בודדים הנגועים במחלה.


אופן העברת המחלה

מחלה זו מועברת לרוב באחת מן הדרכים הבאות:

  • אופקית - הפצת הגורם בין בהמות שאינן קשורות / קרובות משפחה, בין ישירות ובין בעקיפין, בכל עת, או לשגר בעונת ההמלטות.
  • אנכית - העברת גורם המחלה או גנים האחראיים להופעתה מדור לדור (בין מהאב, בין מהאם) בעת ההפריה או תוך-רחמית במהלך התפתחות העובר.
  • אימהית - מהאם לצאצאיה, בזמן ומיד לאחר ההמלטה (ורטיקלית ולטרלית).

תקופת הדגירה מההדבקה להופעת הסימנים הקליניים הראשונים ארוכה יחסית (בין מספר חודשים למספר שנים), ולעתים קרובות מעבר לתקופת החיים הנורמלית של כבשים בעדרים מסחריים.

המחלה והאדם

סקרייפי הינה מחלה שאינה מדבקת לאדם, כפי שהובהר במהלך למעלה ממאתיים שנות המעקב אחריה, במדינות שונות.

הפעולות שנוקטים השירותים הווטרינריים בעת התפרצות המחלה

הטלת הסגר על העדר החשוד כנגוע וביצוע תחקיר אפידמיולוגי מקיף לבדיקת עדרים אחרים שיכולים להיות המקור למחלה. כמו כן נבדקים עדרים אליהם נמכרו כבשים מהעדר הנגוע. עם אימות החשד, העדר מושמד ומובא לכילוי במכון הכילוי. מוחות הכבשים בעדר נלקחים לבדיקה במכון הווטרינרי. הבדיקה למחלה היא ללא תמורה כספית ופיצוי ניתן למגדל שעדרו הושמד.

הוראות לווטרינריים


הרופאים הווטרינריים נקראים לגלות ערנות לסימני המחלה, לדווח על חשד למחלה ללשכה הווטרינרית הקרובה ולוודא שליחת כבשים חשודות לבדיקה במעבדות המכון הווטרינרי. המחלה רשומה ומחייבת דיווח, הבדיקות למחלה במכון הווטרינרי נעשות ללא תשלום, והשירותים הווטרינריים מפצים את בעלי העדרים בפיצוי כספי בעבור כל כבשה המושמדת בגין הופעת המחלה בעדר.