2011

 

 

החלטה מספר 10/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר ייבא, שיווק ומכר ללא היתר תכשירים לשימוש וטרינרי אשר אינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/10-11.aspxהחלטה מספר 10/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר ייבא, שיווק ומכר ללא היתר תכשירים לשימוש וטרינרי אשר אינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואייםרופא וטרינר אשר ייבא, שיווק ומכר ללא היתר תכשירים רפואיים וכימיים שאינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואיים
החלטה מספר 1/11 מיום 10/2/2011 - רופא וטרינר רשותי שלא פיקח כראוי על לכידתם ותנאי אחזקתם של חתולי רחובhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/1-11.aspxהחלטה מספר 1/11 מיום 10/2/2011 - רופא וטרינר רשותי שלא פיקח כראוי על לכידתם ותנאי אחזקתם של חתולי רחוברופא וטרינר רשותי שלא פיקח כראוי על לכידתם ואחזקתם של חתולי רחוב
החלטה מספר 11/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר הפעיל וניהל בית שחיטה לעופות ללא קבלת היתר והסמכה לכך מטעם מנהל השירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/11-11.aspxהחלטה מספר 11/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר הפעיל וניהל בית שחיטה לעופות ללא קבלת היתר והסמכה לכך מטעם מנהל השירותים הווטרינרייםבית שחיטה לעופות ללא קבלת היתר של מנהל השירותים הווטרינריים
החלטה מספר 12/11 מתאריך 24/10/2011 - רופא וטרינר אשר שיווק תכשירים לשימוש וטרינרי בבקר שאינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואיים ואינם מפוקחים על ידי משרד הבריאותhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/12-11.aspxהחלטה מספר 12/11 מתאריך 24/10/2011 - רופא וטרינר אשר שיווק תכשירים לשימוש וטרינרי בבקר שאינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואיים ואינם מפוקחים על ידי משרד הבריאותהחלטה מספר 12/11 - רופא וטרינר אשר שיווק תכשירים לשימוש וטרינרי בבקר שאינם רשומים בפנקס התכשירים הרפואיים ואינם מפוקחים על ידי משרד הבריאות
החלטה מספר 13/11 מיום 24/10/2011 - רופאה וטרינרית אשר ביצעה ניתוח באוזנו של כלב ללא הצדקה רפואית ומתוך שיקול מניעתי, אשר סותר את הקבוע בנושא על פי חוק צער בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/13-11.aspxהחלטה מספר 13/11 מיום 24/10/2011 - רופאה וטרינרית אשר ביצעה ניתוח באוזנו של כלב ללא הצדקה רפואית ומתוך שיקול מניעתי, אשר סותר את הקבוע בנושא על פי חוק צער בעלי חייםהחלטה מספר 13/11 מיום 24/10/2011 - רופאה וטרינרית אשר ביצעה ניתוח באוזנו של כלב ללא הצדקה רפואית ומתוך שיקול מניעתי, אשר סותר את הקבוע בנושא על פי חוק
החלטה מספר 2/11 מיום 2/1/2011 - רופא וטרינר שהוציא ללא היתר גורי כלבים מהסגר יבוא, לא דיווח על מקום הימצאם ועיכב מסירתם לידי השירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/2-11.aspxהחלטה מספר 2/11 מיום 2/1/2011 - רופא וטרינר שהוציא ללא היתר גורי כלבים מהסגר יבוא, לא דיווח על מקום הימצאם ועיכב מסירתם לידי השירותים הווטרינרייםהחלטה מספר 2/11 מיום 2/1/2011
החלטה מספר 3/11 מיום 12/6/2011 - רופא וטרינר המועסק באגודת צעב"ח אשר המית גורת כלבים חולה על פי שיקול דעתו וללא עדכון והסכמת בעליהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/3-11.aspxהחלטה מספר 3/11 מיום 12/6/2011 - רופא וטרינר המועסק באגודת צעב"ח אשר המית גורת כלבים חולה על פי שיקול דעתו וללא עדכון והסכמת בעליההחלטה מספר 3/11 מיום 12/6/2011 - רופא וטרינר המועסק באגודת צעב"ח אשר המית גורה חולה על פי שיקול דעתו וללא עדכון והסכמת בעליה
החלטה מספר 4/11 מיום 14/6/2011 - רופא וטרינר אשר שיווק תכשיר לשימוש וטרינרי שאינו רשום בפנקס התכשירים הרפואייםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/4-11.aspxהחלטה מספר 4/11 מיום 14/6/2011 - רופא וטרינר אשר שיווק תכשיר לשימוש וטרינרי שאינו רשום בפנקס התכשירים הרפואייםהחלטה מספר 4/11 מיום 14/6/2011
החלטה מספר 5/11 מיום 14/6/2011 - רופא וטרינר אשר חיסן וסימן כלבים מבלי שהיה מורשה לכך על פי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ותקנות הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/5-11.aspxהחלטה מספר 5/11 מיום 14/6/2011 - רופא וטרינר אשר חיסן וסימן כלבים מבלי שהיה מורשה לכך על פי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ותקנות הכלבתהחלטה מספר 5/11 מיום 14/6/2011 - רופא וטרינר אשר חיסן וסימן כלבים מבלי שהיה מורשה לכך על פי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ותקנות הכלבת
החלטה מספר 6/11 מיום 14/6/2011 - רופאה וטרינרית אשר עסקה בפרקטיקה פרטית ברשות המקומית במקביל לכהונתה הציבורית כרופאה וטרינרית רשותיתhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/6-11.aspxהחלטה מספר 6/11 מיום 14/6/2011 - רופאה וטרינרית אשר עסקה בפרקטיקה פרטית ברשות המקומית במקביל לכהונתה הציבורית כרופאה וטרינרית רשותיתהחלטה מספר 6/11 מיום 14/6/2011 - רופאה וטרינרית אש עסקה בפרקטיקה פרטית ברשות המקומית במקביל לכהונתה הציבורית כרופאה וטרינרית רשותית
החלטה מספר 7/11 מיום 12/9/2011 - שלילת רשיונו של דניאל ממוט לעיסוק ברפואה וטרינרית עקב רשלנות חמורה במילוי תפקידוhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/7-11.aspxהחלטה מספר 7/11 מיום 12/9/2011 - שלילת רשיונו של דניאל ממוט לעיסוק ברפואה וטרינרית עקב רשלנות חמורה במילוי תפקידורופא וטרינר אשר ריושיונו לעיסוק ברפואה וטרינרית נשלל עקב רשלנות חמורה וחוסר יכולת במילוי תפקידו.
החלטה מספר 8/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר גילה רשלנות במילוי תפקידו, בכך שלא השגיח כנדרש ובאופן רציף על כלב אשר היה בטיפולו ומת לאחר המשך הטיפולhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/8-11.aspxהחלטה מספר 8/11 מיום 4/10/2011 - רופא וטרינר אשר גילה רשלנות במילוי תפקידו, בכך שלא השגיח כנדרש ובאופן רציף על כלב אשר היה בטיפולו ומת לאחר המשך הטיפולרופא וטרינר אשר גילה רשלנות במילוי תפקידו, בכך שלא השגיח כנדרש ובאופן רציף על כלב אשר היה בטיפולו ומת לאחר המשך הטיפול
החלטה מספר 9/11 מיום 4/10/2011 - רופאים וטרינרים אשר הוגשה נגדם קובלנה בטענה לרשלנות באיבחון וטיפול בחתול ביתי שהובא למרפאתםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2011/Pages/9-11.aspxהחלטה מספר 9/11 מיום 4/10/2011 - רופאים וטרינרים אשר הוגשה נגדם קובלנה בטענה לרשלנות באיבחון וטיפול בחתול ביתי שהובא למרפאתםרופאים וטרינרים אשר הוגשה נגשם קובלנה בטענה להתרשלות במסגרת מילוי תפקידם באיבחון וטיפול בחתול ביתי שהובא למרפאתם