2014

 

 

החלטה מספר 1/14 מיום 22/9/2014 - רופא וטרינר שחתם על תעודות וטרינריות של רישום בקר מבלי לאמת את הפרטיםhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hachlata_1_14.aspxהחלטה מספר 1/14 מיום 22/9/2014 - רופא וטרינר שחתם על תעודות וטרינריות של רישום בקר מבלי לאמת את הפרטיםהחלטה מספר 1/14 מיום 22/9/2014 - רופא וטרינר שחתם על תעודות וטרינריות של רישום בקר מבלי לאמת את הפרטים
החלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומוhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hachlata 5.14.aspxהחלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומוהחלטה מספר 5/14 מיום – 07/04/2014 רופא וטרינר שפקח עירוני הפועל בכפוף לו העתיק חתול ממקומו
החלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא ווטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hahlata_2-14.aspxהחלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא ווטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצועהחלטה מספר 2/14 מיום 16/03/2014– רופא וטרינר אשר פרסם עבודתו באופן אסור, אשר אינו הולם את המקצוע
החלטה מספר 3/14 מיום 16/03/2014 - רופא וטרינר אשר הואשם ברשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוחhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hahlata-3-14.aspxהחלטה מספר 3/14 מיום 16/03/2014 - רופא וטרינר אשר הואשם ברשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוחהחלטה מספר 3/14 מיום – 16/03/2014רופא ווטרינר אשר גילה רשלנות חמורה רופא וטרינר אשר התרשל רשלנות חמורה בטיפול בכלבה לאחר ניתוח
החלטה מספר 4/14 מיום – 16/03/2014 רופאים וטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בטיפול כירוגי שביצעו בכלבהhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2014/Pages/hahlata-4-14.aspxהחלטה מספר 4/14 מיום – 16/03/2014 רופאים וטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בטיפול כירוגי שביצעו בכלבההחלטה מספר 4/14 מיום – 16/03/2014 רופאים ווטרינרים אשר הואשמו ברשלנות חמורה בטיפול כירוגי שביצעו בכלבה