מידע ונתונים על ענפי הלול​


היקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-5,315 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ.

​סוג התוצרת​מיליוני ש"ח​אחוזים
​בשר פטם​2,945​55%
​בשר הודו​675​13%
​ביצי מאכל​825​15%
​שלוחות הרבייה​870​17%​​
​סה"כ​5,315
100%

בענף כ-3,500 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים

בשר פטם:
  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על כ-480,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-475
  • צריכה לנפש: כ-42 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)
בשר הודו:
  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ-90,000 טון
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-100
  • צריכה לנפש: כ-8 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

​למיד​ע מורחב ​מאתר מועצת הלול: