קישורים שימושיים

 

 

בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאיhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/beit_holim.aspxבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאיבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העבריתhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/faculta_haklaut.aspxהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העברית
Gov-ilhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/Gov-il.aspxGov-ilGov-il
החקלאיתhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/haklait.aspxהחקלאית
אתר המרכז מידע בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה וטרינרית קלינית / מאת: ד"ר דניאל אלעד וד"ר ברנשטייןhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/info_site_bakterio.aspxאתר המרכז מידע בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה וטרינרית קלינית / מאת: ד"ר דניאל אלעד וד"ר ברנשטייןאתר מידע בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה ווטרינרית קלינית
הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/isrvma.aspxהסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל
קרן קיימת לישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/keren_kayemet_israel.aspxקרן קיימת לישראלקרן קיימת לישראל
בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורטhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/kort.aspxבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורטבית הספר לרפואה ווטרינרית ע"ש קורט
מדריך לרווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב 2010https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/madrich_revahat_baaley_haim_10.aspxמדריך לרווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב 2010מדריך לרווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב 2010
מאגר מידע אודות מחלות בעלי חיים בארצות השונות - O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/mahalot_oie.aspxמאגר מידע אודות מחלות בעלי חיים בארצות השונות - O.I.E
המשרד להגנת הסביבהhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/misrad_haganat_sviva.aspxהמשרד להגנת הסביבההמשרד להגנת הסביבה
משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/MOAG.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מועצת החלבhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/moetzet_halav.aspxמועצת החלבמועצת החלב
המרכז הארצי לרישום כלביםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/mrc_artzi_leclavim.aspxהמרכז הארצי לרישום כלבים
O.I.E - World Organization for Animal Healthhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/O.I.E - World Organization for Animal Health.aspxO.I.E - World Organization for Animal Health
היחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/pitzuah.aspxהיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאותיחידת הפיצו"ח (פיקוח על הצומח והחי) במשרד החקלאות
PROMED - חדשות וטרינריות מהעולםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/PROMED.aspxPROMED - חדשות וטרינריות מהעולם
PoultryMedhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/ShapatHaofot.aspxPoultryMed
World Wide Web Virtual Library of Veterinary Medicinehttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/World Wide Web Virtual Library.aspxWorld Wide Web Virtual Library of Veterinary Medicine
World Rabies Dayhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/worldrabiesday.aspxWorld Rabies Day