קישורים שימושיים

בהוצאת משרד החקלאות ומועצת החלב

לחץ כאן
מדריך לרווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב - 2010