קישורים שימושיים

המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 ופועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית. המשרד נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה.לחץ כאן
המשרד להגנת הסביבה