קישורים שימושיים

המועצה לענף החלב בישראל הוקמה כחברה על פי החלטת הממשלה מ- 1965, והיא משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב - הממשלה, ארגוני החקלאים ומגדלי הבקר והמחלבות, שבמסגרתו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעולתו התקינה של ענף מורכב זה.לחץ כאן
מועצת החלב