חדשות וטרינריות מהעולם

 

 

מאגר מידע אודות מחלות בעלי חיים בארצות השונות - O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/vet_world _new/Pages/meda_oie.aspxמאגר מידע אודות מחלות בעלי חיים בארצות השונות - O.I.E
אתר הבית של ה- O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/vet_world _new/Pages/OIE.aspxאתר הבית של ה- O.I.E
PROMED - חדשות וטרינריות מהעולםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/vet_world _new/Pages/PROMED.aspxPROMED - חדשות וטרינריות מהעולםPROMED - חדשות וטרינריות מהעולם