2012

 

 

עדכון אגרות כלבים לשנת 2013https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/agrot_klavim_2013.aspxעדכון אגרות כלבים לשנת 2013עדכון אגרות כלבים לשנת 2013
מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/dogs4ishuv_2012.aspxמספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2012מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2012
הסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות - קנסות מנהלייםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/hasmachat_pakahim_knasot_mihaliim.aspxהסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות - קנסות מנהלייםהסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות
חוות דעת הלשכה המשפטית בעניין היחס בין תיקון 3 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשע"ב-2012, ובין תקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תשס"ה-2005https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/havat_daat_pikuah_klavim.aspxחוות דעת הלשכה המשפטית בעניין היחס בין תיקון 3 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשע"ב-2012, ובין תקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תשס"ה-2005חוות דעת הלשכה המשפטית בעניין היחס בין תיקון 3 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשע"ב-2012, ובין תקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תשס"ה-2005
נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלביםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/nohal_matan_ptor_klavim.aspxנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלביםנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים