2012


ביום 1/1/2013 יכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, לפיו יחויב כלב שאינו מעוקר או מסורס, באגרת רישוי מוגדלת, למעט כלבים שיקבלו פטור בהתאם לנוהל המצורף.

קביעת הקריטריונים למתן פטור, בהתאם לקבוע בחוק, היא בסמכות מנהל השירותים הווטרינריים. מתן הפטור יכול להיעשות על ידי מי שמנהל השירותים הווטרינריים הסמיכו לעניין זה. מאחר ומתן הרישיונות להחזקת כלבים וגביית אגרת הרישוי הם בסמכות הרופאים הווטרינריים העירוניים ברשויות המקומיות, הוסמכו אותם רופאים וטרינריים בסמכות להעניק את הפטור מתשלום אגרת הרישיון המוגדלת, בהתאם לנוהל.

נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20(ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים

כתב מינוי הרופאים הווטרינריים העירוניים כ"מנהל" לעניין דיון בבקשות ומתן פטור לפי סעיף 20(ד)(2) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים

עדכון אגרות לשנת 2013 כלבים, צילום: משרד החקלאות

 

 

​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/dogs_data.aspx​משרד החקלאות מפרסם את הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2020
משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2020/Pages/seker_klavim_19.aspxמשרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2019
מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/FDA_instruction.aspxמינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד