2014

להלן סכומי אגרות חיסון כלבת, לפי תקנות אגרות חקלאיות הצמודות למדד, שייכנסו לתוקפם ביום חמישי, ה בטבת תשע"ה, 1 בינואר 2015.
אין כל שינוי בתעריפים, למעט בעד אגרת רישיון לכלב לא מסורס או לא מעוקר שהוזלה בשקל אחד לעומת השנה הקודמת.


לפירוט האגרות