2014

להלן סכומי אגרות חיסון כלבת, לפי תקנות אגרות חקלאיות הצמודות למדד, שייכנסו לתוקפם ביום ג', ג בתמוז תשע"ד, 1 ביולי 2014. לאור עליית מדד נמוכה, חל שינוי בתעריף רק בעד חיסון של כלב לא מעוקר לעומת השנה הקודמת כמפורט להלן.

לפירוט האגרות

 

 

מקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dovev_38-2020.aspxמקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל 2020דיווח של השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, על אירועי כלבת ברחבי ישראל בשנת 2019
מקרה כלבת מספר 43 – בזאב, בישוב יסוד המעלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_34.aspxמקרה כלבת מספר 43 – בזאב, בישוב יסוד המעלה