2014

 

 

ועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_klavim.aspxועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראל
משרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Shorten_Adoption_Time.aspxמשרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביות
משרד החקלאות מפרסם הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד לאור המצב הביטחוני https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/pet_care.aspxמשרד החקלאות מפרסם הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד לאור המצב הביטחוני