2014

לפי סעיף 20 (ג) לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ג - 2002, על סכום האגרה המשולמת בעד רשיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר יווסף סכום של 300 שקלים חדשים בעד רשיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור.

כלב אשר צינור הזרע שלו נחתך או נקשר אינו יכול להרביע, ולכן יחשב ככלב המסורס לצורך סעיף 20 (ג) לחוק.

נוכח זאת, יהיה בעליו פשוט מתשלום האגרה המוגדלת לפי סעיף 20 (ג) לחוק.

למידע המלא