2014

לפי סעיף 20 (ג) לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ג - 2002, על סכום האגרה המשולמת בעד רשיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר יווסף סכום של 300 שקלים חדשים בעד רשיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור.

כלב אשר צינור הזרע שלו נחתך או נקשר אינו יכול להרביע, ולכן יחשב ככלב המסורס לצורך סעיף 20 (ג) לחוק.

נוכח זאת, יהיה בעליו פשוט מתשלום האגרה המוגדלת לפי סעיף 20 (ג) לחוק.

למידע המלא

 

 

מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתידhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/FDA_instruction.aspxמינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, מודיע כי הוא בודק את הקשר בין מזון לכלבים נטול דגנים (grain free) לבין מחלת לב בחיות מחמד, ויפרסם את ממצאיו בעתיד
ועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_klavim.aspxועכשיו, כל אירופה יודעת: "טוי" נבחר לשם הפופולארי לכלבים בשנת 2018. משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי אודות כלבים בישראל
משרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Shorten_Adoption_Time.aspxמשרד החקלאות מקצר במחצית את זמני שהיית החובה של הכלבים והחתולים בכלביות