2015

לאור שני מקרי הכלבת שהתגלו בכלבים שנאספו מהצפון בימים האחרונים: משרד החקלאות חוזר ומדגיש כי אין לאסוף הביתה כלבים משוטטים.

כלבים יש לאמץ רק מכלביות מסודרות של רשויות ועמותות. בנוסף, קורא המשרד לבעלי הכלבים להקפיד ולחסנם מדי שנה נגד כלבת על פי חוק.


למידע מורחב