2016

 

 

עדכון אגרות כלבים לשנת 2016https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2016/Pages/agrot_klavim_2016.aspxעדכון אגרות כלבים לשנת 2016
נתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים לשנת 2015https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2016/Pages/netunim_2015.aspxנתונים סטטיסטים במרכז רישום הכלבים לשנת 2015