​​

 

 

רישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלביםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/rishum_hayot_klavuim.aspxרישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלבים
טבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.2016https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/sikum_klavim_31-12-16.aspxטבלת כלבים לפי ישובים בישראל נכון לתאריך - 31.12.2016