ריבוי יתר של כלבים נטושים, משוטטים ומתפראים, הינה בעיה קשה בישראל ובעולם עם השפעה שלילית על רווחתם וסבלם של בעלי החיים הללו. בנוסף, לריבוי היתר של כלבים יש השפעות על בריאות הציבור מבחינת תברואה, סכנת תקיפה והעברת מחלות זואונוטיות לבני אדם, וכן פגיעה בחיות משק ובר. תופעה משנית לשוטטות כלבים היא התאספות הכלבים המשוטטים ותנועה בלהקות המגבירה את חומרת הסיכונים שצוינו לעיל ואת היקפם.

המרכז הארצי לרישום כלבים הינו מאגר ניהול אוכלוסיות ייחודי למדינת ישראל כאשר במדינות אחרות בעולם המערבי החלו רק בשנים האחרונות לאמץ את השיטה. למאגר אשר הוקם על ידי ד״ר בוריס יעקובסון בשנת 2004 ישנה חשיבות משמעותית ומכרעת בניהול אוכלוסיית הכלבים ומיגור כלבת באוכלוסיית הכלבים בישראל.

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_22-2-21.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21