ריבוי יתר של כלבים נטושים, משוטטים ומתפראים, הינה בעיה קשה בישראל ובעולם עם השפעה שלילית על רווחתם וסבלם של בעלי החיים הללו. בנוסף, לריבוי היתר של כלבים יש השפעות על בריאות הציבור מבחינת תברואה, סכנת תקיפה והעברת מחלות זואונוטיות לבני אדם, וכן פגיעה בחיות משק ובר. תופעה משנית לשוטטות כלבים היא התאספות הכלבים המשוטטים ותנועה בלהקות המגבירה את חומרת הסיכונים שצוינו לעיל ואת היקפם.

המרכז הארצי לרישום כלבים הינו מאגר ניהול אוכלוסיות ייחודי למדינת ישראל כאשר במדינות אחרות בעולם המערבי החלו רק בשנים האחרונות לאמץ את השיטה. למאגר אשר הוקם על ידי ד״ר בוריס יעקובסון בשנת 2004 ישנה חשיבות משמעותית ומכרעת בניהול אוכלוסיית הכלבים ומיגור כלבת באוכלוסיית הכלבים בישראל.

 

 

עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20