​להלן נתונים שנקלטו במרכז הארצי לרישום כלבים בין השנים 2018-2020. הנתונים כוללים את מספר הכלבים שנרשמו במרכז, חיסונים בכלבים, רישומי כלבים מגזעין מסוכנים, אירועי תקיפות / נשיכות כלבים בישראל ועוד.

נתונים סטטיסטים שנקלטו במרכז רישום הכלבים עד לתאריך 31.12.20

מספר כלבים לפני ישובים בישראל 2020

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים
עדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_10-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אפריל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אפריל 2021