​​​להלן פרסומים בנושא רישום ופיקוח על כלבים, לפי חלוקה לשנים.​​