תמיכות ברשויות מקומיות בנושא כלבים

מצורף הקול הקורא לתמיכה ברשויות המקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן
לשנת 2020. 
יש לשים לב לתנאי התמיכה ולהגשתה כנדרש דרך פורטל מרכבה בלבד.
לאור לוח הזמנים הצפוף לא ישלחו התראות לגבי הצורך בהשלמות ותיקונים. רשות שלא תגיש בקשה מלאה כנדרש, בקשתה לא תישפט כלל ולא תוכל לקבל תמיכה. 

לתשומת לבכם, ניתן להגיש בקשות עד לתאריך - 15.11.2020.


מכתב מקדים לנוהל תמיכה בצמצום התרבות כלבים משוטטים

נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_22-2-21.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21