מתן היתרי יבוא יצוא

​יחידת יבוא יצוא בשירותים הווטרינריים מופקדת על היבוא והיצוא של בעלי-חיים, מוצרים מן החי וחומרים ביולוגיים למדינת ישראל וממנה, וכן על אישור ומעבר בעלי-חיים ומוצריהם דרך ישראל לתחום הרשות הפלשתינאית.

הנחיות בנושא יבוא חיות מחמד לישראל

הנחיות בנושא יבוא בשר

מידע מורחב בנושא יבוא-יצוא​
מטוס