הסמכת רופאים וטרינרים לסימון כלבים ומתן חיסונים

על פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ותקנות הכלבת חייב כל רופא וטרינר לקבל הסמכה לסימון כלבים ולחיסון כלבת. הסמכה זו ניתנת על ידי מנהל שירותים וטרינריים ומתן הסמכות מנוהל במסגרת מרכז רישום כלבים.

במשרד החקלאות במסגרת החוק הוקם מאגר לרישום כלבים ארצי, מרכזי, הנותן מענה לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים. איסוף המידע למאגר יעשה מהרשויות המקומיות האמונות על איסוף המידע מהרופאים הווטרינריים בתחומי הרשויות.

בשלב ראשון הוקם המאגר המרכזי במשרד כולל מעקב, בקרה וקליטת הממשקים מהרשויות המקומיות.
בשלב שני יורחבו השירותים לגורמים חיצוניים באמצעות הקמת אתר מרכזי באינטרנט.​

פעילויות עיקריות של מרכז הרישום  

 • ניהול רישום הסימונים
 • ניהול פרטי כלבים לרבות פרטי בעליהם על פי התקנות
 • רישום אירועים הקשורים לתולדות הכלב מסימונו ועד מותו
 • ניהול פרטי הסגרים, נשיכות, תקיפות, תלונות, שלילות רשיון וכד'
 • ניהול חיסוני הכלבת
 • הקמת מאגר שבבים באמצעות ספקי השבבים לבקרה אחר השבבים המושתלים
 • קליטת המידע מהרשויות המקומיות והפקת דוחות קליטה שגויים
 • איחזור מידע בחתכים שונים

גורמים מעורבים  

 • השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות - ניהול מאגר הכלבים, רישום מוסמכי חיסון וכו'
 • מחלקות וטרינריות ברשויות המקומיות - מופקדות על איסוף נתונים מהרופאים, דיווח הנתונים לשו"ט, ביצוע מעקב ובקרה וטיפול בשגויים
 • ספקי השבבים - אמונים על דיווח מספרי השבבים לשו"ט.​

קבלת הרשאה לחיסון כלבת  

תנאי קבלת הרשאה לביצוע חיסוני כלבת, נקבעו בתקנות החיסון (כלבת), תשס"ה - 2005 וכן התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ה – 2005. 

א. הרשאה לחיסון ושיבוב כלבים

על פי החוק כלב א​שר מחסנים נגד כלבת חייב לשאת שבב אלקטרוני  וכן על הרופא המחסן מוטלת חובת הדיווח על ביצוע החיסון.  
רופא וטרינר המעוניין לשבב ולחסן כלבים, יגיש שתי בקשות:  בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת (לכלבים ובע"ח אחרים)  וכן בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך (הסמכה לשיבוב).  
להורדת הטופס עבור מחסן כלבים וגם בעלי חיים אחרים

בבקשה להרשאה לחיסון מתבקש הרופא להצהיר כי קרא את דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים 
וכלבת – עדכון מס' 2 מיום 1.2.2013. 
להורדת דפי ההסבר 


ב. חיסון בעלי חיים אחרים

רופא המעוניין לחסן בעלי חיים אחרים, יגיש בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת עבור בעלי חיים שאינם כלבים. 
להורדת הטופס עבור מחסן בעל חיים שאינם כלבים 

את הטפסים יש לשלוח למרכז הארצי לרישום כלבים באמצעות פקס מס': 03-9485939 או דוא"ל

תקנות קשורות