הנחיות וטפסים

​​מועד בחינת הרישוי לרופאים וטרינריים נקבע ליום חמישי יד' באב, 26 ביולי 2018, בשעה 13:00.

הבחינה תתקיים באודיטוריום של בית החולים הווטרינרי, בית הספר לרפואה וטרינרית, בבית דגן.
המבקש להבחן, לרבות מי שמבקש להיבחן בבחינה חוזרת, יגיש בקשה בכתב, לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחינה.

מען ועדת הבחינה: 
להתכתבות: המכון הווטרינרי, ת.ד. 12 בית דגן 5025001

לבירורים טלפוניים: גב' ורדה פנסו בטלפון: 03-9681626, או 050-6241940 

הרשמה בדוא"ל:  vardap@moag.gov.il

הודעה על בחינה

 

 

נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19
הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_25.1.18.aspxהודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18
החלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינרhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/hahlata117.aspxהחלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר