​​​​בחינת הרישוי תתקיים ביום חמישי 25 ביולי 2019 בשעה 13:00​, באודיטוריום של בית החולים הווטרינרי ראשון לציון.

התכנסות לרישום וכיבוד בשעה 12:30.

יש להירשם עד 10 ימים לפני מועד הבחינ​ה, כלומר עד ה- 15.7.19.

ההרשמה כרוכה בתשלום אגרה בסך 400 ₪.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 03-9681656 או בשרת התשלומים הממשלתי

מידע מפורט על הבחינה, לרבות ספרות מקצועית ושאלות לדוגמה.


בהצלחה!

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspxחשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019