הנחיות וטפסים

מועד הבחינה נקבע ליום חמישי, ט' בשבט (25 בינואר 2018) בשעה 10:00. 

הבחינה תתקיים באודיטוריום של בית החולים הווטרינרי, ביה"ס לרפואה ו​טרינרית, בבית דגן. 
 
המבקש להבחן, לרבות מי שמבקש להיבחן בבחינה חוזרת, יגיש בקשה בכתב, לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחינה. 
 
מען ועדת הבחינה: 
להתכתבות: המכון הווטרינרי, ת.ד. 12, בית דגן, 5025001.
לבירורים טלפוניים:  גב' ורדה פנסו טל: 050-6241940, 03-9681626
הרשמה בדוא"ל בכתובת: vardap@moag.gov.il 

 

 

נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 26.1.17
החלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינרhttps://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2017/Pages/hahlata117.aspxהחלטה מספר 1/2017 בקובלנה נגד רופא וטרינר