הנחיות וטפסים

לקראת בחינת הרישוי שתתקיים ב 26.1.17, לרופאים וטרינריים אשר סיימו את לימודיהם ברפואה וטרינרית במוסד מוכר בחו"ל ומעוניינים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בישראל, מקיים משרד העלייה והקליטה בשיתוף ביה"ס לווטרינריה,
קורס הכנה לתושבים חוזרים – ישראלים שלמדו בחו"ל.

הקורס יפתח ביום חמישי 1.12.16  ויסתיים ביום חמישי 29.12.16.

הקורס יתקיים בבית החולים הווטרינרי אשר בבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט בבית דגן.


למידע המלא

 

 

נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19
קורס הכנה למבחן הרישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים יפתח בתאריך 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/kurs_rishuy_14-719.aspxקורס הכנה למבחן הרישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים יפתח בתאריך 14.7.19
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 26.1.17