בית הספר לרפואה וטרינרית בשיתוף עם משרד הקליטה, שמחים להודיע על פתיחת קורס הכנה למבחן הרישוי לרופאים וטרינריים עולים חדשים.
​​פתיחת הקורס תתקיים ביום ראשון, 14.7.19, ימי הלימוד בקורס בימים א' עד ד', שעות הלימוד: 09:00 עד 15:00
הקורס יתקיים בבית החולים הווטרינרי, הקריה החקלאית ראשון לציון.
הקורס ממומן על ידי משרד הקליטה.

לפרטים נוספים נא לפנות לגב' יעל קלרמן, מבית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים.
בטלפון: 08-9489535 | פקס: 08-9467940 |​ דוא"ל​.


כלב מטופל על ידי וטרינר

 

 

מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspxמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 26.1.17