הנחיות וטפסים

להלן הודעה בדבר קורס הכנה לקראת בחינת רישוי לרופאים וטרינריים תושבים חוזרים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל ומעוניינים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בישראל.

בחינת הרישוי לרופאים וטרינריים תתקיים ב-14 בינואר 2016.


לקראת הבחינה, מקיים משרד העלייה והקליטה בשיתוף ביה"ס לרפואה וטרינרית, קורס הכנה המיועד לתושבים חוזרים אשר סיימו את לימודיהם ברפואה וטרינרית במוסד מוכר בחו"ל, ומעוניינים לקבל רישיון לעסוק במקצוע בישראל. הקורס יתקיים בבית החולים הווטרינרי אשר בבית הספר לרפואה וטרינרית, ע"ש קורט בבית דגן.

למידע המלא אודות הקורס

 

 

נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspxנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspxהודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 26.1.17
הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_25.1.18.aspxהודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18