קריטריונים להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד רפואה וטרינרית בחו"ל