​* התשובה הנכונה מודגשת.

1. חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, מתיר לשר החקלאות לבטל את רישיונו של רופא ווטרינר אם ראה, על יסוד קובלנה של  המנהל  או של אדם שנפגע, כי נתקיים ברופא הווטרינר אחד מכמה תנאים המצוינים בחוק. איזה מן התנאים המובאים להלן אינו מהווה סיבה חוקית לביטול הרישיון:
א. הווטרינר נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו.
ב. הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש בה משום קלון.  
ג. דרש עבור טיפול רפואי מחיר הגבוה בהרבה ממחירון הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל.
ד. עבר על הוראה מהוראות הפרסומת בחוק הרופאים הווטרינרים.

2. לפי סעיף 3 לתקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005: "לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן על פי תקנות אלה" אולם התקנות פוטרות מחובת חיסון זאת את אחד מאלה:
א.  כלב מגזע מסוכן.
ב.  כלב שגילו עולה על 10 שנים, בתנאי שלא נשך אדם.
ג.   כלב המוחזק במאורת בידוד.
ד.  כלב מגזעים זעירים.

3. לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994:
א. ניתן לבצע חיתוך אוזניים לכלבי מופעים בלבד.
ב. ניתן לבצע חיתוך זנב בלבד.
ג. אין איסור לגבי חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.
ד. לא ניתן לבצע חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי.

4. לפי תקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, מהו הצעד הנכון במקרה של ניוון כללי בשחפת: 
א. פסילה חלקית של קשרי הלימפה בלבד.
ב. פסילה ע"פ שיקול דעת רופא הווטרינר בבית המטבחיים.
ג. פסילה של הכליות בלבד.
ד. פסילה שלמה.

5. לפי החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 חיית בר מוגנת:
א. ניתן לצוד ללא היתר באזורים מסוימים בלבד.
ב. ניתן לצוד ללא היתר בעונות מסוימות בלבד.
ג. צייד של חיה מוגנת הוא בהיתר או ברישיון ציד בלבד.
ד. לא ניתן לצוד כלל חיית בר מוגנת.

6. סמן את המשפט הנכון לגבי יכולת ריכוז השתן:
א. לכל בעל חיים אשר אינו מסוגל לרכז את השתן יש בהכרח בעיית כליה.
ב. ירידה ביכולת לרכז שתן מקדימה את העלייה באוראה וקראטינין במחלות כליה כרוניות.
ג. בחתולים, לרוב ריכוז השתן אינו גבוה (נמוך מ-1.030).
ד. ישנה ירידה ביכולת ריכוז שתן כאשר הכליה מאבדת 30% מתפקודה.

7. ארליכיה קניס מועברת ע"י:
א. פרעוש החתול Ctenocephalides felis.
ב. קרצית הכלב החומה Rhipicephalus sanguineus.
ג. זבוב החול  Phlebotomus paptasi.
ד. הקרצית Ixodes ricinus.

8. אילו מהמשפטים הבאים אינו נכון בנוגע ללחץ דם:
א. Hypotension מוגדר כלחץ דם ממוצע נמוך מ- 70 mm Hg.
ב. לחץ של mm Hg 60 הוא הלחץ המינימאלי הנדרש לפרפוזיה תקינה למוח ולכליות.
ג. Hypertension מוגדר רק כאשר לחץ הדם הממוצע גבוה מ- mm Hg 160.
ד. חולים יכולים להיות בעלי לחץ דם תקין ופרפוזיה לקויה.

9. איזה גידול גורם בשכיחות הגבוהה ביותר להיפרגלובולינמיה (Hyperproteinemia)?
א. Multiple myeloma.
ב. Mast cell tumor – MCT.
ג. Oral Melanoma.
ד.Squamous cell carcinoma.

10. זרמה של כלב יכולה להעביר את מחולל המחלה הבא כאשר היא טרייה, מצוננת או קפואה:
א. Canine Parvovirus.
ב. Brucella canis.
ג. Toxoplasma gondii.
ד. Neospora caninum.

11. כחול הלשון היא:
א. הרעלה ולא מחלה מדבקת.
ב. בארץ זוהו עד כה 6 זנים של הנגיף.
ג. מועברת על ידי זבובים שונים.
ד. פוגעת לרוב בגזעי כבשים אירופאיים אבל בשנים האחרונות גם בגזעים מקומיים (אווסי).

12. איזו מחלה קלוסטרידיאלית נפוצה בארץ ולכן ישנה המלצת חיסון לכל משקי החלב בישראל?
א. אנטרקס.
ב. בוטוליזם.
ג. שחור השוק.
ד. טטאנוס.

13. כיצד נוכל לוודא אם פציעה טרייה ברגל באזור הקרפוס (CARPUS) בסוס חדרה לתוך המפרק?
א. נזריק סליין SALINE באופן סטרילי למפרק ונבדוק אם יש דליפה של הסליין מהפצע.
ב. נבצע צילום רנטגן למפרק הקרפוס.
ג. נחליט לפי חומרת הצליעה. צליעה קלה תעיד על חדירה למפרק.
ד. במישוש הפצע בלבד ניתן לוודא אם הייתה חדירה למפרק ולכן אין צורך לבצע בדיקות נוספות.

14. מי מהבאים הם החלק החשוב ביותר בטיפול בסייח בן יומיים הסובל מספסיס (SEPSIS)?
א. מנת פלסמה וטיפול סיסטמי בסטרואידים.
ב. נוזלים לווריד בתוספת אשלגן וקומפלקס ויטמיןB . 
ג. אנטיביוטיקה סיסטמית ומנת פלסמה.
ד. הורדת חום עם דיפירון ואנטיביוטיקה סיסטמית.

15. תקופת הריון בחזירה היא:
א. בין 114 ל- 119 ימים.
ב. בין 111 ל- 114 ימים.
ג. בין 110 ל- 1​13 ימים.
ד. 3 חודשים, 4 שבועות, 5 ימים.

16. התמודדות כנגד נגיף הברונכיט המדבקת (IB) בעופות בעייתית מכיוון ש:
א. עלול לגרום למחלה זואונטית קשה ביותר.
ב. פוגע קשה בתרנגולות ובתרנגולי הודו.
ג. גורם למחלת ה–SARS בבני אדם.
ד. ​משתנה מאוד כיוון שהנגיף עובר DRIFT ו/או SHIFT.