חקיקה שעשויה להופיע בבחינת הרישוי:

 1. פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] , התשמ"ה-1985
 2. פקודת הכלבת, 1934
 3. חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ" א-1991
 4. ​חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994.
 5. חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.
 6. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002.
 7. חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957.​
 8. חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014.
 9. תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד-1974.
 10. תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), התשמ"ב-1982.​
 11. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964.
 12. תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981.
 13. תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר), התשל"ו-1976.
 14. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמ"ב-1982.
 15. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000.​
 16. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006.
 17. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב-2011.
 18. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009.
 19. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), התשס"א-2001.
 20. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), התשע"ה-2015.
 21. תקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ותוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998.
 22. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), התשי"ט-1959.
 23. תקנות הכלבת (חיסון), תשס"ה-2005.
 24. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005.
 25. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה-2004.
 26. תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993.
 27. תקנות הרופאים הווטרינריים (פרסומת אסורה), התשס"ב-2002.
 28. תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996.
 29. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ"ג-1983.
 30. תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), התשמ"ו-1985.
 31. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), התשל"ט-1979.
 32. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמ"א-1981.
 33. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ"ו-1996.
 34. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), תשנ"ה-1994.
 35. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ"ג–1993.
 36. תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968.
 37. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), התשמ"ד-1984.