רישוי תעשיות מזון

​​היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים

  • בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים
  • תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל
  • חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים
  • מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחום עיבוד בשר עוף, יענים, דגים, ביצים ומוצריהם, וחלב ומוצריו - ליצוא

ליחידה לפיקוח על מ​וצרים מן החי​

ביצי מאכל